Izstrādāts projekta vizuālais materiāls

24.02.2017.

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” IV kursa audzēkne Elvīra Ančevska skolotājas un Reklāmas dizaina izglītības programmas nodaļas vadītājas Natālijas Artjušinas vadībā izstrādāja vienu no Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde projekta "ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības istitūcijām" ("Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions" nr.2015-1-SK01-KA201-008937) mobilo reklāmas stendu variantiem
E.Ančevskai tā bija pirmā īstā praktiskā pieredze reklāmas dizaina jomā, kad jāsaskaņo pasūtītāja vēlmes ar tehnisko un vizuālo idejas izpildījumu.
Mobilā reklāmas stenda centrālais simbols ir zīmulis, kas veidojas no visu zinātņu (kas atspoguļo mācību priekšmetus skolā) savijuma. Integrēta satura un valodas apguve Daugavpilī, kas ir projekta vadmotīvs, tiek īstenota dažādos mācību priekšmetos kā svešvalodas papildu apguve. Tikai paplašinot svešvalodas apguvi arī citos mācību priekšmetos, var sasniegt labus rezultātus. Zīmulis balstās uz grāmatas, kas simbolizē zināšanu pamatu – ābeci. Reklāmas nesējs satur arī Daugavpils pilsētas, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un projekta logo, projekta mājaslapas adresi, kas saskaņotā krāsu gammā iederas kopējā kompozīcijā. Mobilie reklāmas stendi ir populārs izstrādājums, lai informētu sabiedrību par projektu, ļautu to atcerēties ar vizuālās atpazīstamības tēliem un simboliem. Veiksmīga vizuālo efektu saskaņa veicina projekta popularitāti.
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde pateicās skolotājai un skolniecei par ieguldīto darbu un uzdāvināja praktiskas piemiņas balvas.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības istitūcijām” līdzfinansē Eiropas Savienība.

E.Ančevska (pa labi) un N.Artjušina pie mobilā reklāmas stenda Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode
t.65425102,
evelina.balode@ip.daugavpils.lv