Viļņas dzelzceļa tehniskās skolas pārstāvji apmeklē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi

05.03.2015.

Š.g. 4.martā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (DPIP) uzņēma viesus no Viļņas dzelzceļa tehniskās skolas, kuri bija ieradušies pilsētā pēc PIKC „Daugavpils Tehnikums” uzaicinājuma. 
DPIP Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija Plavinska pastāstīja par pārvaldes funkcijām, iepazīstināja ar Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu tīklu, īstenojamajām programmām, metodiskā darba prioritātēm, aktualitātēm un sasniegumiem, Vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju 2013.-2017.gadam. Viesus interesēja atšķirības starp ģimnāzijām un vidusskolām, skolēnu uzņemšana tajās, izglītojamo skaita dinamikas tendences.
Viesus īpaši interesēja jautājums par IT sniegto iespēju izmantošanu skolās, tāpēc par šo jomu pastāstīt tika uzaicināts Daugavpils 13.vidusskolas informātikas skolotājs Jurijs Visockis. Viesi uzzināja par skolu nodrošinājumu ar datortehniku, IT izmantošanu dažādu priekšmetu apgūšanā, dabaszinību kabinetu aprīkošanu ar mūsdienīgām ierīcēm, skolu iekšējo tīklu darbību. Jurijs pastāstīja arī par e-klases priekšrocībām gan pedagogu darbā, gan vecāku informēšanā, par mācībās izmantojamo portālu „uzdevumi.lv”, kā arī projekta „Start (IT) darbību.
DPIP eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode pastāstīja par projektu darbības iespējām profesionālās izglītības iestādēs, aicinot iesaistīt skolotājus un jauniešus „eTwinning” platformas projektos un konkursā „Euroscola”.
DPIP pedagoģe-karjeras konsultante Santa Čeirāne sniedza informāciju par karjeras darbu valstī un tieši mūsu pilsētā paveikto un plānoto, īpaši uzsverot „Karjeras nedēļas” pasākumus. Viesus interesēja, kādas ir skolēnu iespējas vairāk uzzināt par izvēlēto profesiju, kā šajā ziņā palīdz „Ēnu dienas” un „Karjeras nedēļa”.
Tikšanās noslēgumā Viļņas dzelzceļa tehniskās skolas vadība un skolotāji atzina, ka guvuši daudzas vērtīgas idejas, kuras noteikti izmantos savā darbā.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434